Over ons

Het is toch te gek voor woorden dat er geen vertelpodium is in onze stad!

Dat vonden drie professionele verhalenvertellers uit Den Bosch,  actief als uitvoerend artiesten door heel Nederland op festivals, scholen en allerlei ander evenementen en voorheen in het bestuur van de Stichting Vertellen. Ze vonden het de hoogste tijd worden ook lokaal iets op poten te zetten.

De eerste jaren werkten we samen met de Stadsbibliotheek, een broedplaats voor allerlei talige activiteiten tenslotte, waar ons initiatief warm werd onthaald.
Sinds vijf jaar hebben we ons iniatief verplaatst naar Bosschenaren die hun huis voor deze vertelgelegenheid openstellen. En met succes!
Mensen waarderen het zeer om in de intieme sfeer van een Bossche huiskamer te genieten van een mooie vertelavond.

De naam Het Lopende Vuur maakt duidelijk wat we willen: hartverwarmende verhalen die in een koude winter met veel enthousiasme en plezier worden doorverteld aan ieder die ze horen wil.

Wie we zijn?

                     
Mirjam Mare                    Reinou Vogel                 Mieke Aalderink
www.mareverhalen.nl         www.vertelvogel.nl           www.verteller.com